Ο Γάμος του Κωνσταντίνου & της Στέβης στο Μουσείο Οίνου

Η Ιστορία τους

Ο Γάμος

Η Προετοιμασία

Η Δεξίωση